Het Ondernemersfonds Noordwijk stopt!
Helaas heeft een draagvlakmeting uitgewezen dat het Ondernemersfonds Noordwijk per 1 januari 2020 niet voortgezet zal worden. 
Het stichtingsbestuur kijkt terug op drie intensieve jaren waarin samen met het georganiseerde bedrijfsleven een mooie bijdrage is geleverd aan de realisatie van meer dan 110 zeer uiteenlopende projecten. 

Deadlines
Wij attenderen u erop dat projectaanvragen tot uiterlijk 31 maart 2020 ingediend kunnen worden. De deadline voor het indienen van facturen kan tot uiterlijk 1 juli 2020 via info@ondernemersfondsnoordwijk.nl. Na de genoemde deadlines worden er geen projectaanvragen en facturen meer in behandeling genomen.

Hartelijk dank
Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk bedankt het georganiseerde bedrijfsleven en alle andere betrokkenen die het vertrouwen hebben gehad - én zich op positieve wijze hebben ingezet - om het fonds tot een succes te maken. Hopelijk kunnen er in de toekomst alsnog mooie initiatieven en gezamenlijke projecten in de gemeente Noordwijk tot stand komen, weliswaar op een andere manier. 

BIZ
Dankzij een bijdrage van het ondernemersfonds is er inmiddels een BIZ (bedrijven-investeringszone) opgericht in het BIZ-gebied Noordwijk aan Zee en het BIZ-gebied Noordwijk Binnen. Onlangs maakte wethouder Roberto Ter Hark bekend dat er voldoende draagvlak is en dat na publicatie van de verordeningen deze met ingang van 1 januari 2020 in werking kunnen treden. Zij gelden voor een periode van 5 jaar. 


 

Het Ondernemersfonds Noordwijk heeft deze projecten ondersteund

Het geld uit het Ondernemersfonds Noordwijk kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Bekijk de projecten die het   ondernemersfonds sinds 1 januari 2017 heeft ondersteund. 

Stichting Ondernemersfonds Noordwijk

In december 2016 is de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk opgericht. Het bestuur bestaat uit bestuursvoorzitter Alice Saat (onafhankelijk),  Rens van Abswoude (bedrijventerreinen), Bea Veenvliet (retail), Nico Stokman (horeca & toerisme), Marc Janssen (non-profit), Gerard Heemskerk (agrarisch) en Norbert Ouddeken (dienstverlening en overig). Het algemeen bestuur van de stichting heeft op 22 december 2016 het convenant met de gemeente getekend. Zoals bekend was het convenant al beschikbaar en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad.


Het laatste nieuws

16
okt
ALV, Vereniging Non-Profit, 2 december 2019

Uitnodiging ALV, Vereniging Non-Profit

Lees meer
10
okt
ALV, Vereniging Bedrijventerreinen, 28 oktober 2019
Uitnodiging ALV, Vereniging Bedrijventerreinen
Lees meer