EOI-fonds

Economische Ontwikkeling- en Innovatiefonds

Bij de totstandkoming van het Ondernemersfonds heeft de gemeente Noordwijk het Economische Ontwikkeling- en Innovatiefonds opgericht. Jaarlijks wordt een bedrag van € 100.000,00 in het fonds gestort. De Raad van Advies van het Ondernemersfonds adviseert het college van B&W over ingediende aanvragen van projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente Noordwijk, in het bijzonder bij de thema’s: duurzaamheid, innovatie en ontwikkeling en verbetering van het economisch perspectief. Meer info

City Traffic Telpunten

Noordwijk Space Campus Avatar

Retail Lab Noordwijk