EOI-fonds

City Traffic project

Na positief advies van de Raad van Advies heeft het college van B&W de aanvraag voor de meetinstallatie bezoekersaantallen (City Traffic) van Stichting Noordwijk Marketing toegewezen.

Met de zogenaamde City Traffic apparatuur wordt het aantal passerende bezoekers gemeten in de Noordwijkse winkelstraten, op de boulevard en op het strand. Als hier ook nog de cijfers van diverse koopstromen worden toegevoegd, kan in de toekomst de economische spin-off van diverse evenementen en activiteiten expliciet worden gemeten. 

Bureau RMC (City Traffic) heeft op 30 strategisch gekozen locaties door heel Noordwijk meetpunten (met verschillende functies) laten installeren die wifi signalen van mobiele telefoons registreren. Elke telefoon krijgt een unieke registratiecode en kan zo gemonitord worden door het dorp. Er worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd vanwege de privacy-wetgeving en dus wordt enkel de aantallen en stromen van bezoekers geregistreerd. Deze gegevens mogen een half jaar worden bewaard.

De verzamelde data wordt met de ondernemers en de gemeente gedeeld zodat zij, indien gewenst, hier actie op kunnen ondernemen. Aangezien de gemeente over nog veel meer data beschikt zoals bijvoorbeeld parkeergegevens, is het mogelijk de data van City Traffic hiermee te cross-referencen en zo nog meer te weten te komen. Ook de economische effecten van evenementen en marketingacties kunnen door dit systeem inzichtelijk gemaakt worden waardoor de gemeente makkelijker, gemaakte investeringen kan verantwoorden. De data van de meetinstallaties zal ook kostenbesparend zijn gezien vele individuele onderzoeken van de gemeente (zoals het onderzoeken van verkeersdrukte) niet meer uitgezet hoeven worden.

Nieuwsbrief juli 2018: inzicht in bezoekersactiviteiten Noordwijk dankzij bijdrage Innovatiefonds (onderdeel van het Ondernemersfonds). Lees verder


foto: bureau RMC