EOI-fonds

Noordwijk Space Campus Avatar

Na positief advies van de Raad van Advies heeft het college van B&W de aanvraag van Noordwijk Space Campus Avatar voor het openen van een 'virtual lab' toegewezen. Noordwijk Space Campus Avatar opent op de begane grond van het Huygensgebouw een kenniscentrum op het gebied van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) voor ruimtevaart toepassingen, een zogenaamd 'virtual lab'.


foto: ATG-Europe

Het doel van dit centrum is om een omgeving te creëren waarin Nederlandse partijen hun kennis en kracht op het gebied van VR en AR kunnen bundelen en toepassen voor de ruimtevaartindustrie.

In het kenniscentrum zullen gezamenlijke ontwikkelingen en projecten worden gedaan. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van deze partijen in de Europese ruimtevaartmarkt.

Gedacht moet worden aan:
►Het ontwikkelen van methodes en instrumenten die VR/AR mogelijk maken voor bijvoorbeeld het trainen van astronauten.
►Het gebruik van VR in het samen bouwen van satelliet ( onderdelen).
►Het ontwikkelen van virtuele modellen als communicatie tool binnen complexe projecten.
►VR en AR ook voor kleine bedrijven mogelijk maken.
►Etc.

Het kenniscentrum zal een samenwerking worden tussen industriële partijen zoals bijvoorbeeld het Noordwijkse ATG, RHEA, en kennisinstituten zoals TNO, NLR en TU Delft.

Er is inmiddels een Letter of Intent met TNO, NLR en TU Delft. Deze partijen zullen ook in Stichting participeren. Naast de onderzoeksfunctie zal het kenniscentrum ook mogelijkheden bieden voor training     (in het gebruik van VR) en educatie (bijvoorbeeld aan scholen).  Hoewel de focus van het kenniscentrum in eerste instantie ruimtevaart is, kan het aandachtsgebied uiteraard uitgebreid worden naar andere sectoren.  Mocht op het Space Business Center een Space Campus worden gebouwd, dan kan het virtual lab daar in worden ondergebracht.

De uitstekende locatie van het virtual lab vlakbij ESA Estec en andere Space georiënteerde bedrijven zal een positief effect hebben. Ook zal er een aanzuigende werking zijn naar andere commerciële bedrijven uit de ruimtevaartsector. Hierdoor zal de komst van een Space Campus een stap dichterbij komen voor de de Gemeente Noordwijk. Ook voor de bedrijven op de nabij gelegen bedrijventerreinen zal dit een goede ontwikkeling zijn o.a. qua uitstraling, economische bedrijvigheid. 

Met het oprichten van dit kenniscentrum zullen belangrijke kennispartijen als TNO, NLR en TU Delft medewerkers  hier vestigen.

Financieel
Het doel is om na drie jaar na de opstart financieel onafhankelijk te draaien.

De inkomsten zullen worden gegenereerd uit:
►Training.
►Verhuur faciliteiten en ruimte.
►Commercialisatie van ontwikkelde producten
►Project funding door ESA, EC, NSO etd.
►Etc.

De doelstelling is om op termijn een autoriteit te worden op het gebied van VR en AR, waardoor binnenlandse en buitenlandse partijen aangetrokken zullen worden (Noordwijk Space te Be). Gezien de huidige focus van ESA en aanpalende industrieën op het gebruik van VR en AR is het  aannemelijk om na twee jaar financieel onafhankelijk te zijn.  


 
foto's: ATG-Europe