EOI-fonds

Ondernemersfonds start ambitieus innovatieplan voor winkeliers
 


v.l.n.r. Maarten van den Berg, Wouter van der Leij, Joost van Hameren, Bea Veenvliet, René Vijlbrief

Retail Lab Nieuw Noordwijk

Het Ondernemersfonds Noordwijk gaat met een bedrag van 100.000 euro de winkels in Noordwijkerhout, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee een impuls geven. Dit gebeurt via het project ‘Retail Lab Nieuw Noordwijk’, een online en offline ontwikkel- en innovatie aanpak door en voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Onlangs vond de kickoff meeting plaats. De stuurgroep kwam voor het eerst bijeen om de planning voor 2019 af te stemmen.

Aantrekkelijke winkelgebieden

De betrokken partijen vinden dat de nieuwe gemeente Noordwijk aantrekkelijke winkelgebieden verdient. De omgeving verandert en ook de klant verandert. Uitgangspunt voor het project zijn de vier winkelgebieden: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en de ‘buiten gebieden’. ‘’Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat zij leefbare kernen met aantrekkelijke winkelgebieden zeer belangrijk vinden. Daarom heeft het ondernemersfonds een innovatieve aanpak laten ontwikkelen om retail ondernemers te steunen en hen samen met vastgoedeigenaren en de gemeente te laten werken aan  de juiste oplossingen, aldus Alice Saat voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk. ‘’En natuurlijk nemen wij graag ook het centrum van Noordwijkerhout en de winkels in de Zilk in dit plan mee’’.

Vaart maken

René Vijlbrief van Mix Mode in Noordwijkerhout: “Het is tijd om dit gezamenlijk aan te pakken. En we moeten vaart maken. Het moet anders en meer van deze tijd, er moet worden vernieuwd. Hoe zorgen we ervoor dat de gebieden en het winkelaanbod aantrekkelijk blijven, hoe voorkomen we leegstand en verpaupering? Door samen met de vastgoedpartijen en de gemeente Noordwijk op te trekken hoop ik dat we kunnen komen tot een toekomstbestendig retail model in de nieuwe gemeente Noordwijk.”

Van idee naar werkend model

Het Retail Lab wordt onder andere begeleid door Wouter van der Leij van het Noordwijkse bedrijf Blue Ocean Company. Wouter: “Wij hebben veel zin om aan de slag te gaan met de winkeliers. Met veel van hen hebben wij al gesproken en ook zij zijn enthousiast. Ons bedrijf kun je zien als een werkplaats voor innovatie, verandering en transformatie. Wij geloven dat veel bedrijven zelf de kennis en de oplossingen al in huis hebben. Maar vaak ontbreekt de tijd of het geld om er mee aan de slag te gaan. Wij gaan ervoor zorgen dat de ideeën worden omgezet in een werkend model. Er worden sessies met winkeliers, vastgoedeigenaren én de gemeente ingepland en er wordt gezamenlijk een omgeving gecreëerd waarin ruimte is voor kennisoverdracht. Alleen door echt samen te werken kan de huidige situatie worden veranderd. Het traject is zowel gericht op de toekomst (3 tot 5 jaar) als op concrete verbeteringen in 2019.

Samenwerken om te overleven

De inzet van het Retail Lab  moet eveneens zorgen voor het onderling delen van ervaringen van ondernemers en winkelgebieden. Ondernemers kunnen via werksessies, hun telefoon, tablet of desktop meedoen. Vanuit een zogenaamde ‘war room’ bij Blue Ocean Company wordt continu gemonitord hoe het met de voortgang van het project staat. Maarten van den Berg: “Wij zien de fusie Noordwijk – Noordwijkerhout als een prima kans om als winkelgebieden met elkaar te gaan samenwerken. Er valt veel van elkaar te leren. Als we willen overleven zullen we ook met elkaar moeten samenwerken. Dankzij dit project van het ondernemersfonds komen we met zijn allen verder!”

Artikel Leidsch Dagblad, 8 januari 2019
'Retail Lab' Noordwijk moet helpen bij strijd om consument.