Het fonds

Heeft u een idee voor een project?
Projectaanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2020 ingediend worden!


Heeft u een idee voor een project en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Ondernemersfonds? Vul dan het onderstaande formulier in.

Projecten worden goedgekeurd door de belangenvereniging waarbinnen het project valt. Ook kunnen projecten door meerdere belangenverenigingen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen er zogenaamde dorpsbrede projecten worden aangevraagd.

De projectaanvragen worden op een eerstvolgende algemene ledenvergadering behandeld. Mocht er nog geen ALV-datum bekend zijn dan ontvangt u uiterlijk binnen 2 maanden na het indienen van een projectaanvraag uitsluitsel. De agenda van de belangenverenigingen leest u hier.

Projectaanvragen worden beoordeeld op de volgende punten:

 1. Bijdrage aan de Noordwijkse economie;
 2. Innovatief karakter;
 3. Bevordering van de samenwerking tussen ondernemers;
 4. Collectieve belangenbehartiging van ondernemers

 

Het indienen van projectaanvragen voor de belangenverenigingen
"Non-profit", "Dienstverlening en overig" en "Retail" is niet meer mogelijk.


Bestanden niet groter uploaden van 10 MB

 

 • Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 • Het bestuur toetst de projecten op basis van de hiervoor genoemde criteria, waarbij het bevorderen van innovatie en samenwerking zwaarwegend zijn.
 • Indien het bestuur van mening is dat het project niet aan de criteria voldoet treedt het in overleg met de aanvrager. 
  (Dorpsbrede) projecten kunnen door iedereen worden aangevraagd.
 • De vereniging dient zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering wanneer zij een evenement organiseren. 

  Innovatiefonds:

 • Zowel bij sector- en gebiedsgerichte projecten als bij dorpsbrede projecten kan een beroep worden gedaan op co-financiering door de gemeente.
 • Hiertoe heeft de gemeente een economisch ontwikkelings- en innovatiefonds opgericht.
 • In dit fonds is € 100.000 per jaar beschikbaar.
 • Aanvragen uit dit fonds lopen via de gemeente Noordwijk, afdeling Economie.