Het fonds

Bestedingen

De verwachting is dat er rond de € 350.000 opbrengsten in het fonds zullen vloeien. De Gemeente Noordwijk maakt een overzicht van de opbrengst per sector. Dit bepaalt dan wat per belangenvereniging kan worden uitgegeven. Over de uitgaven (=trekkingsrechten) bij de belangenverenigingen wordt binnen die verenigingen besloten. De stichting krijgt geen inzicht in de individuele OZB-gegevens. De stichting zal er op toezien dat de 20% OZB-meeropbrengst ook echt 1-op-1 naar het ondernemersfonds wordt doorgestort.

Wat wordt er gedaan met het geld uit het fonds?

Welke projecten er worden gerealiseerd is afhankelijk van de projectaanvragen en de beslissing van de belangenverenigingen in de verschillende sectoren en gebieden. Bij de projecten en bestedingsdoelen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • City marketing;
  • Structureel retailmanagement;
  • Ontwikkelen horecaconcepten De Grent;
  • Bedrijvenparkmanagement en aantrekken bedrijvigheid om bedrijventerreinen vitaal te houden;
  • De gemeenschappelijke inkoop van diensten op de bedrijventerreinen zoals beveiliging en vuilophalen;
  • Aanleg van glasvezel naar gebieden die het nog niet hebben;
  • Ontwikkeling en promotie van Noordwijk Sportdorp;
  • Sport en preventie;
  • Dagbestedingsprojecten in de zorg;
  • Agro-toeristische projecten.