Het fonds

Lid worden

Om mee te kunnen praten en beslissen over de besteding van de gelden in uw sector moet u zich aanmelden als lid bij uw belangenvereniging. Als u zich niet aanmeldt kunt u niet meebeslissen. U kunt uitsluitend lid worden als u rechthebbende bent (eigenaar en/of gebruiker) van een registergoed in de Gemeente Noordwijk waarop  het OZB tarief niet woningen van toepassing is. 

Let op! In verband met het aantal stemmen dat u kunt verkrijgen is het bij de vraag 'rol tot het pand' van belang dat u het juiste gegeven invult.

  • Bent u alleen eigenaar van het belastbare object, dan heeft u 1x stemrecht.
  • Bent u alleen gebruiker van het belastbare object, dan heeft u 1x stemrecht.
  • Bent u zowel eigenaar als gebruiker van het belastbare object, dan heeft u 2x stemrecht.

 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Uw aanvraag is pas definitief wanneer deze door het bestuur van de door u gekozen vereniging is goedgekeurd. De criteria hiervoor liggen vast in de statuten van de vereniging en zijn op verzoek verkrijgbaar.