Het fonds

De organisatie

De Stichting Ondernemersfonds Noordwijk beheert de gelden die via de verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen beschikbaar komen. De gelden komen beschikbaar voor zes sectoren: de bedrijventerreinen, de non-profit sector, horeca en toerisme, de retail, de agrarische sector en de sector dienstverlening/overig. Per sector is er een vereniging opgericht. Deze verenigingen besluiten over de besteding van de gelden die voor hun sector beschikbaar zijn.

Raad van Advies

De Stichting Ondernemersfonds kent een Raad van Advies. Iedere belangenvereniging krijgt een zetel in de Raad van Advies.  De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, bespreekt jaarlijks het door het bestuur gevoerde beleid aan de hand van het financiĆ«le jaarverslag en draagt zorg voor een goede communicatie tussen de Stichting en de ondernemers. Daarnaast adviseert de Raad van Advies het College van Burgemeester & Wethouders over ingediende aanvragen voor het Economisch-, Ontwikkel- en Innovatiefonds zonder last-of ruggespraak met de Belangenverenigingen.

Lid worden

De OZB niet-woningen betalende bedrijven en instellingen krijgen een brief van de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk met het verzoek om lid te worden bij de belangenvereniging waar zij het beste bij passen. OZB niet-woningen betalers worden dus niet automatisch lid. Bedrijven die zich niet aanmelden als lid bij een belangenvereniging, worden dus géén lid en besluiten dan ook niet mee over de besteding van het geld uit het ondernemersfonds.


Het laatste nieuws

22
mei
Gemeente verlengt periode draagvlakmeting ondernemersfonds

De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met ca. 2 weken verlengd.

Lees meer
16
mei
Ondernemersfonds bezorgd over betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de draagvlakmeting

16 mei 2019, BlikOp Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijk heeft begin mei 1750 stembiljetten verstuurd voor een draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk. 

Lees meer