Het fonds

Werkwijze

De gemeenteraad van Noordwijk heeft vanaf 1 januari 2017 een ondernemersfonds ingesteld in de Gemeente Noordwijk voor een periode van, voorlopig drie jaar. Het doel van dit fonds "van ondernemers - voor ondernemers" is om ondernemers te ondersteunen in het realiseren van collectieve doelen en door samenwerking de vitaliteit van de Noordwijkse economie te versterken.

De financiering van het ondernemersfonds vindt plaats door een verhoging van de OZB-bijdrage op de categorie niet-woningen. Het fonds wordt beheerd door de groep die het zelf bijeengebracht heeft: de ondernemers (zowel eigenaars als gebruikers). Door de meerjarige financiering ontstaat een stabiele structuur waarbinnen projecten kunnen worden uitgevoerd die goed zijn voor de economie van Noordwijk.

Voor de uitvoering van het fonds is de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk opgericht. De stichting heeft met de gemeente een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van het ondernemersfonds.

De opzet van het fonds is dat ondernemersorganisaties trekkingsrechten hebben op het fonds. Daartoe zijn er belangenverenigingen van ondernemers opgericht voor de volgende sectoren/gebieden:

1. Horeca en toerisme
2. Detailhandel
3. Non-profit sector
4. Bedrijventerreinen ('s Gravendijk, Klei-Oost, Space Business Park)
5. Agrarische sector
6. Dienstverlening en overig