Nieuws

Nieuws uit Noordwijk

 

Volg ons op Facebook

Bron: deNoordwijker, 5 februari 2019

5 februari 2019

'Sporten, goed eten en kuren in één van de gezondste regio's'

Het Ondernemersfonds Noordwijk zet zich in om de economie in Noordwijk een nieuwe stimulans te geven. Er wordt op diverse terreinen gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen om Noordwijk op de kaart te krijgen dan wel uitdrukkelijk te houden. Twee actuele projecten zijn het organiseren van een Wandelvierdaagse van Nijmeegse proporties door de streek en het verwerven van de kuuroordstatus.Hans van Buiten: 'We willen de Duin- en Bollenstreek meer bekendheid geven bij grote groepen.'
Foto: Cor de Mooy


Door Cor de Mooy

Het begon allemaal met een brainstormsessie, georganiseerd door Hans van Buiten. In De Baak bogen 75 mensen uit diverse geledingen over het vraagstuk 'Wat zouden we kunnen doen om van de Duin- en Bollenstreek een gezonde, energieke regio te maken?' Niet minder dan 250 ideeën resulteerden in drie rapporten: Wellness; Voeding en Gezondheid; Sport en gezondheid.

"Mijn denken is gericht op twee dingen", verklaart Hans van Buiten. "Veel aandacht voor voeding, sport in de breedste zin van het woord. En dat in, wat mij betreft, één van de gezondste regio's van de wereld."

Het thema 'Voeding en gezondheid' gaat in de loop van het jaar meer aandacht krijgen. Dit thema geldt niet alleen voor de toeristen, maar is ook gericht op de Noordwijkse jeugd en volwassenen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een moestuinproject voor scholen. "We willen ook het Wereldkampioenschap Hollandse keuken naar Noordwijk halen", zegt Van Buiten. "Vanuit het onderwijs zijn ook al positieve reacties ontvangen wat betreft de voedseleducatie", zegt Hans.

Wandelvierdaagse

Hans van Buiten is in gesprek met de Koninklijke Wandel Bond Nederland om te zien wat er nodig is om een groot wandelevenement in onze regio te realiseren. "We willen de Duin- en Bollenstreek meer en meer bekendheid geven bij grote groepen. Een wandelvierdaagse is daar bij uitstek geschikt voor", aldus Hans. "Het moet de generale repetitie voor de Nijmeegse Vierdaagse worden. Elke dag krijgt een ander thema. Zo komt er een dag strand en duin. Een andere dag staat in het teken van bloemen en sierteelt. Een dag voert langs zoet water. Als laatste een dag cultuur proeven in Katwijk en Leiden."

Dit idee is nog volop in de onderzoeksfase. Gesprekken zijn gaande met zowel de Wandelbond als de ondernemers. Een financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds maakt het opstellen van een gedegen businessplan mogelijk.

Kuuroord

Noordwijk is natuurlijk al van oudsher een badplaats. Bij de speerpunt Wellness gaat het er ook om van Noordwijk een officieel erkend kuuroord te maken en wel als enige in Zuid-Holland. Dat is een project op zich.

Met een vierkoppige commissie onder leiding van Hans van Buiten worden stap voor stap fasen doorlopen om dit te realiseren. Buitenlandse vooraanstaande experts op het gebied van welbevinden en kuren ondersteunen ons in het proces. Met veel kennis worden bestaande voorzieningen in kaart gebracht en op een hoger plan getild. Met enthousiasme ontstaan nieuwe initiatieven die perfect aansluiten bij de doelstelling.

De internationale eisen die aan een kuuroord gesteld worden liegen er bepaald niet om. Het streven is om aan alle normen zoals deze door de ESPA en andere nationale instanties in Europa gehanteerd worden, te voldoen. In de toekomst is het dan mogelijk dat kuren ook in Noordwijk door de Duitse ziektekostenverzekeraars worden vergoed.

"Maar wellicht nog belangrijker is dat Noordwijk zich kan ontwikkelen tot een eigentijdse bestemming waar veel aandacht is milieu en voor een gezonde levensstijl. In onze maatschappij is er duidelijk behoefte om te investeren in vitaliteit. Ook onze eigen inwoners en onze gasten zien het belang in van het verblijf in een omgeving die actief bijdraagt aan hun persoonlijk welzijn. Wat ons betreft is er geen plek die zich beter voorbereidt om te voorzien in de behoeften van de mens van morgen.

De zoute zeelucht, een gezond 'Reizklima' zoals de Duitsers dit benoemen, voldoende faciliteiten en activiteiten moeten er voor garant staan in dat Noordwijk een hoogstaand aanbod aanwezig is voor een weldadig en gezond verblijf. Een vitale regio is van belang voor onze eigen inwoners en voor onze nationale en internationale gasten."

"We zijn al een jaar bezig om aan alle eisen te voldoen. Zo'n status krijg je beslist niet zo maar. Daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Denk daarbij aan de lucht- en waterkwaliteit, aan het aanbod van accommodatie. Maar ook de elementen sport en rust zijn belangrijk."

"Het Ondernemersfonds heeft ons een belangrijke duw in de rug gegeven om te starten", hervat Van Buiten. "Zonder het fonds was de start beslist uitgesteld." De werkgroep is in gesprek met retail- en strategische ondernemers, maar ook met Staatsbosbeheer. "Met relatief eenvoudige middelen kun je veel beleving creëren. Neem nou alleen al maar een wandeling langs het strand of in een rustgebied. We wonen nota bene midden in een nationaal park. In feite zijn we al lang een kuuroord, alleen gaan we het nu formaliseren."

Deze drie aandachtsgebieden zijn er natuurlijk op gericht om meer mensen naar Noordwijk te trekken. En dan vooral buiten het gebruikelijke badseizoen. Het laat geen twijfel dat, als alles verwezenlijkt kan worden, dit een goede stimulans voor de Noordwijkse economie kan betekenen.

deNoordwijker, 5 februari 2019


 

Terug naar overzicht