Nieuws

Nieuws uit Noordwijk

 

Volg ons op Facebook

Now or Never, laat uw stem horen vóór 26 mei 2019

8 mei 2019

Uw stem is belangrijk, SAMEN missen we deze kans niet!

Sinds 2017 heeft de gemeente Noordwijk een ondernemersfonds dat zich met het georganiseerde bedrijfsleven bewezen heeft met aantoonbare successen van prachtige gezamenlijke projecten en initiatieven die anders nooit tot stand zouden zijn gekomen. 

Het ondernemersfonds realiseerde in 2 jaar tijd ca. 90 projecten.

Uw stem is belangrijk, SAMEN missen we deze kans niet!

Uw stem is belangrijk voor de voortzetting van het ondernemersfonds in het nieuwe Noordwijk. Mis deze kans niet want niemand weet hoe gezamenlijke projecten anders gefinancierd gaan worden. Immers willen we toch allemaal dat de Noordwijkse economie gestimuleerd wordt met een stabiele financieringsstructuur waarbij allen een percentage aan bijdragen en waarbij "Free-riders" verleden tijd zijn? 

SAMEN investeren. Wat kost het u?

De opslag die u als ondernemer betaalt op de categorie niet-woningen is 20% van uw OZB-bijdrage. Hoeveel is dit nu eigenlijk? Er wordt ca. € 50,-- gerekend per € 100.000,-- van de waarde van uw pand. Dus, heeft uw pand een waarde van bijvoorbeeld € 500.000,- dan is uw bijdrage ca. € 250,-- (5x € 50,-).
Met een minimale bijdrage behalen we SAMEN het maximale resultaat.

Hoeveel hebben we SAMEN te besteden?

Er vloeit jaarlijks ca. € 350.000,- in het fonds. En dat is nog niet alles want de gemeente stelt via het innovatiefonds nog eens € 100.000,- per jaar beschikbaar. Noordwijkerhout mag in 2019 ook nog eens rekenen op een bijdrage van € 175.000,- wanneer er per 1 januari 2020 een nieuw gemeentebreed ondernemersfonds wordt ingesteld. Samen hebben we dus ca. € 550.000,- te besteden voor een bloeiend nieuw Noordwijk. 

Geen ondernemersfonds = geen geld = geen projecten

Hoe besteden we het geld SAMEN?

De opbrengsten per sector worden door de gemeente inzichtelijk gemaakt. Iedere sector (belangenvereniging) kan zelf met de leden besluiten waar de gelden aan besteed worden. Uiteraard worden de projectaanvragen beoordeeld op bepaalde criteria. 

Vul het stembiljet van de gemeente in. Dit is uw laatste kans om uw stem te laten horen. SAMEN maken we meer kans!

Heeft u GEEN STEMBILJET ontvangen maar bent u van mening hier wel recht op te hebben?!
U kunt een stembiljet aanvragen bij de gemeente Noordwijk via Etienne van den Berg.


Lees hier de volledige nieuwsbrief van het ondernemersfonds. 

Terug naar overzicht