Nieuws

Nieuws uit Noordwijk

 

Volg ons op Facebook

Ondernemersfonds steunt drie projecten

19 december 2017

Ondernemersfonds Vereniging Dienstverlening en Overig geeft financiële steun aan drie projecten in Noordwijk.

Tijdens de algemene ledenvergadering van november heeft de Belangenvereniging Dienstverlening en Overig besloten om een financiële bijdrage te leveren aan 3 projecten in Noordwijk. Een totaalbedrag van € 35.000,00 wordt verdeeld over de projecten: Een dementievriendelijk Noordwijk, sfeerverlichting in de Voorstraat en Stichting Noordwijk Marketing.

Een dementievriendelijk Noordwijk

Er wordt een sociale agenda opgezet waarin samen met mensen met dementie en mantelzorgers wordt gewerkt aan betere diensten en producten en een betere openbare en maatschappelijke ruimte. Op de website http://www.samendementievriendelijk.nl zijn tal van voorbeelden, initiatieven en trainingsactiviteiten te vinden over de manier waarop bedrijven, gemeenten en organisaties met elkaar kunnen werken aan een dementievriendelijke samenleving. De doelstelling van de initiatiefgroep is om partijen in Noordwijk te verleiden om dementievriendelijk te worden, met name door kennisvergroting en bedrijfstraining.


Bron: samendementievriendelijk.nl

Sfeerverlichting in de Voorstraat

Een sfeervol verlichte Voorstraat waardoor deze mooie straat in de wintermaanden zijn aantrekkelijkheid weer terugkrijgt. Dit zal in 2018 weer gerealiseerd worden volgens de vereniging De Oude Dorpskern. 


Foto: Wilma Gudmundsson

Stichting Noordwijk Marketing

De primaire doelstelling van SNM is het stimuleren van de Noordwijkse economie. Om de krachten te bundelen zijn gemeente en ondernemers hiertoe een publiek-private samenwerking aangegaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van SNM. SNM is vanaf de oprichting in 2007 een professionele organisatie met 5 mensen in vaste dienst.

Gedurende het hele jaar bewerkt SNM de bezoekersmarkt met campagnes en activiteiten om bezoekers te verleiden naar Noordwijk te komen. Dit heeft uiteindelijk direct en indirect effect op de Dienstverleners en Overige bedrijvigheid in Noordwijk.

De organisatie

Het Ondernemersfonds Noordwijk is in december 2016 opgericht en heeft tot doel om ondernemers te ondersteunen in het realiseren van collectieve doelen en om de vitaliteit van de Noordwijkse economie te versterken door beter samen te werken. Het fonds bestaat uit zes verenigingen, te weten: Horeca & Toerisme, Retail, Bedrijventerreinen, Non-profit, Agrarisch en Dienstverlening en Overig. Iedere vereniging heeft een eigen bestuur en vanuit ieder bestuur zit één afgevaardigde in het overkoepelend bestuur.

Financiering en besteding

De financiering van het ondernemersfonds vindt plaats door een verhoging van de OZB-bijdrage op de categorie niet-woningen. Het fonds wordt beheerd door de besturen van de zes verenigingen alsmede het hoofdbestuur.

Aanvragen en besluitvorming

Aanvragen tot financiering van creatieve ideeën die bijdragen aan de doelstelling van de stichting kunnen door leden, maar ook door niet leden en zelfs door niet OZB bijdragers, via de website worden ingediend. Alle aanvragen worden behandeld in het bestuur van de vereniging, alsmede door het hoofdbestuur. Alleen eigenaren en gebruikers die lid zijn van een vereniging kunnen middels de Algemene Ledenvergadering besluiten over de bestedingen van deze middelen. Lid worden is gratis en kan via de website: www.ondernemersfondsnoordwijk.nl

Vereniging Dienstverlening en Overig

Het bestuur van de vereniging Dienstverlening en Overig wordt gevormd door voorzitter Norbert Ouddeken (Ouddeken Advies), secretaris Colette Sweere (Notariskantoor Sweere) en penningmeester Cees van Wijk (ABIN Accountants). Deze vereniging telt momenteel ongeveer 30 leden. 

Terug naar overzicht