Nieuws

Nieuws uit Noordwijk

 

Volg ons op Facebook

Space Filmfestival 26 t/m 29 september 2018

10 april 2018

De vereniging "Non-profit" draagt financieel bij in de organisatie van een filmfestival in het kader van het themajaar SPACE van 26 t/m 29 september 2018. 

Doel en beschrijving van het project:

De Muze Noordwijk heeft het voornemen een filmfestival te organiseren voor inwoners uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun sekse, geaardheid, geloofsovertuiging of afkomst en stimuleert hiermee de participatie van jeugd bedrijfsleven en andere instellingen/organisaties.

Het verruimen van de blik van bezoekers en betrokkenen door middel van filmaanbod gerelateerd aan het thema SPACE, Meteorologie, Sterrenkunst, Milieu en Klimaat. Dit draagt bij aan begrip, ruimte voor elkaar en een gezonde samenleving.

Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen de organisatie, burgers, bedrijven en gemeente(n).

Het actief betrekken van bezoekers bij het festival en gerelateerde activiteiten gedurende de periode van het filmfestival door middel van workshops, lezingen, debatten, etc. naast het reguliere filmaanbod.

Meer dan 1500 bezoekers kunnen kennis maken met SPACE films in de periode van het festival. Met als tweede doel om hier een jaarlijks terugkerend toeristisch en lokaal evenement van te maken. 

Terug naar overzicht