Projecten
Noordwijk Marketing 2017, 2018 en 2019

Noordwijk Marketing 2017, 2018 en 2019

Het Ondernemersfonds Noordwijk, belangenvereniging "Horeca en Toerisme" draagt in 2018 en 2019 wederom bij aan Stichting Noordwijk Marketing.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 december 2017 hebben de leden van de Vereniging Horeca en Toerisme unaniem besloten om de eerder toegezegde bijdrage voor 2017 ook voor de jaren 2018 én 2019 toe te kennen aan de Stichting Noordwijk Marketing.

Dit betekent dat Noordwijk Marketing voor 3 jaar verzekerd is van 80% van de te innen gelden. Deze bijdrage zal wederom aangewend worden om destinatie marketing activiteiten te ontplooien. Ofwel om Noordwijk internationaal op de kaart te zetten als destinatie voor zowel de Leisure als de MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Events) markt.

De resterende 20% kan besteed worden aan overige aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen.

Uitgaande van het feit dat de toeristische sector alsmede de internationale congresmarkt de hoofdinkomsten van Noordwijk genereren, spreekt de vereniging "Horeca en Toerisme" de wens uit dat overige verenigingen van het ondernemersfonds een soortgelijke bijdrage aan Noordwijk Marketing zullen leveren. 

Stichting Noordwijk Marketing
De primaire doelstelling van SNM is het stimuleren van de Noordwijkse economie. Om de krachten te bundelen zijn gemeente en ondernemers hiertoe een publiek-private samenwerking aangegaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van SNM. SNM is vanaf de oprichting in 2007 een professionele organisatie met 5 mensen in vaste dienst.

Gedurende het hele jaar bewerkt SNM de bezoekersmarkt met campagnes en activiteiten om bezoekers te verleiden naar Noordwijk te komen. Dit heeft uiteindelijk direct en indirect effect op de Dienstverleners en Overige bedrijvigheid in Noordwijk. Projecten uit deze vereniging


Wandel Vierdaagse
Wandel Vierdaagse
alles over dit project
Max Liebermann Kunstroute
Max Liebermann Kunstroute
alles over dit project

Het laatste nieuws

22
mei
Gemeente verlengt periode draagvlakmeting ondernemersfonds

De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met ca. 2 weken verlengd.

Lees meer
16
mei
Ondernemersfonds bezorgd over betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de draagvlakmeting

16 mei 2019, BlikOp Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijk heeft begin mei 1750 stembiljetten verstuurd voor een draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk. 

Lees meer