Projecten
Vrede-Vrijheid-Verdraagzaamheid

Vrede-Vrijheid-Verdraagzaamheid

Het Ondernemersfonds Noordwijk, belangenvereniging "Non-profit" draagt financieel bij aan het Drieluik projectplan "VREDE-VRIJHEID-VERDRAAGZAAMHEID".

 


VREDE - VRIJHEID - VERDRAAGZAAMHEID
  2019           2020                    2021

Met deze drieluik wordt de thematiek verbonden met de generatie en maatschappij van nu. 

De doelstelling van het project is de verbinding Muziek en Maatschappij.

Kleynkoor Academy heeft met de reis naar Normandië in mei 2019 een onuitwisbare herinnering gecreëerd voor koorleden en medereizigers. De reis beoogde een indrukwekkende beleving en maatschappelijk gezien een hele goede input voor jongeren van nu die geen wereldoorlog hebben meegemaakt.

Een bewustwording dat leven in vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en een kennismaking met muziek die niet in de alledaagse beleving van de jongeren te horen is.

De leerlingen van Kleynkoor Academy zingen muziek die in de Tweede Wereldoorlog veel gehoord is en deze nieuwe generatie zal beseffen wat muziek teweegbracht in moeilijke tijden. Niet alleen in die periode maar nu nog steeds brengt muziek een verzachting en positieve lading.

De leerlingen hebben niet alleen de muziek en liederen ingestudeerd maar het ook daadwerkelijk gezongen in Normandië op die plekken waar de bevrijding van Europa gestart is met D-Day.
Voor de jongeren een nieuwe muzikale ontmoeting voor de oudere generatie een feest van herkenning.
Met als resultaten hieruit voor publiek een bijzondere repertoire, passend bij de bevrijdingsperiode en heel herkenbaar voor júist de ouderen in onze samenleving. 

Het is dan ook de bedoeling deze liederen in Noordwijk zo laagdrempelig mogelijk uit te kunnen voeren en de kosten voor de optredens voor onder andere ouderen zo laag mogelijk te houden, het liefst gratis.

In het Kader JONG VOOR OUD wil Kleynkoor Academy juist voor díe mensen zingen die niet meer zelf naar concerten kunnen komen. Dat kan zijn in verzorgingshuizen, voor zieken of zelfs in kleine groepjes aan bed. Dit vergt opleiding en achtergrondinformatie voor de jongeren die hierin begeleid zullen worden.
Elke uitvoering zal ,ook in klein verband een positieve en professionele begeleiding vragen.


 Projecten uit deze vereniging


Promotie Noordwijkse sportverenigingen
Promotie Noordwijkse sportverenigingen
alles over dit project

Het laatste nieuws

16
okt
ALV, Vereniging Non-Profit, 2 december 2019

Uitnodiging ALV, Vereniging Non-Profit

Lees meer
10
okt
ALV, Vereniging Bedrijventerreinen, 28 oktober 2019
Uitnodiging ALV, Vereniging Bedrijventerreinen
Lees meer