Projecten
Zwerfafvalboot

Zwerfafvalboot

Z-Ambassadeurs te water!
Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Noordwijk, belangen-vereniging "Non-Profit".

De Z-Ambassadeurs Noordwijk hebben het initiatief genomen om het zwerfafval op het water te bestrijden met een open boot. 

Iedereen kent de problematiek van de plastic soep in onze Oceanen. Dit is deels afkomstig van schepen maar voor het overgrote deel vanaf land, waar plastic door mensen wordt achtergelaten. We denken dan altijd aan de arme landen waar zoiets gebeurd. Helaas... ook in het rijke westen, in ons land en in onze eigen leefomgeving produceren we heel veel zwerfafval.

Zwerfafval is iets waar nagenoeg iedereen zich aan ergert. Daarom zijn er in Noordwijk zogenaamde Z(werfafval)-ambassadeurs actief die zich inzetten voor  een schone leefomgeving, maar daarmee leveren ze ook een directe bijdrage aan de bestrijding van de plasticsoep. Maar hoe komt het zwerfafval dan vanaf het land in de zee. Eigenlijk heel simpel, via het boezemwater. Dat is een stelsel van met elkaar in verbinding staande waterlopen (sloten, kanalen, etc.) dienend voor lozing op het buitenwater dat uiteindelijk uitmondt in zee. 

Maar de plastic soep moet niet alleen vanaf land worden bestreden maar ook vanaf het water waar het in rietkragen, beschutte plekken, etc. blijft drijven totdat de wind en/of stroming het weer verder transporteert en uiteindelijk in zee terechtkomt. Zwerfafval trekt zich niets aan van gemeente- en provinciale grenzen en waait en stroomt respectievelijk met alle winden en stromingen mee. 

Dus niet alleen op het land maar ook op het water moet het zwerfafvalprobleem worden aangepakt! Daarom hebben een aantal Z-Ambassadeurs het initiatief genomen om ook het zwerfafval op het water te bestrijden.

Daartoe is een gebruikte open boot aangekocht die minimaal zal worden bemand met: stuurman, visser en een opruimer. Tevens dient er voldoende ruimte aanwezig te zijn om het zwerfafval op te slaan. De uitrusting bestaat uit een verlengde hark, een telescopisch vangnet en een prikker. Het opgeviste afval zal direct aan boord worden gescheiden in: plastic plasticflesjes, blik, glas en overig zwerfafval. Vanwege de viezigheid die het afvalvissen met zich meebrengt is gekozen voor een polyester boot, want die kan nog enigszins worden gereinigd. 

De bedoeling is dat in de periode maart t/m oktober gemiddeld 1x per week zwerfafval uit het water wordt gevist. In de zomermaanden zal de frequentie uiteraard hoger liggen dan in het frisse voor- en najaar.

De configuratie van de zwerfafvalboot zal zodanig zijn dat geen vaarbewijs noodzakelijk is om met de boot te mogen varen, zodat de boot zo flexibel mogelijk kan worden ingezet. De bemanning zal worden samengesteld uit Z-ambassadeurs en andere mensen die geïnteresseerd zijn om het zwerfafvalprobleem op het water te helpen bestrijden. 

De Z-ambassadeurs bestrijden het zwerfafval niet alleen actief in hun eigen woon- en leefomgeving maar ook op andere plaatsen in Noordwijk zoals duingebieden, toegangswegen, fietspaden of woonwijk. Daarnaast vinden er nog extra initiatieven plaats zoals het zwerfafval vrij maken van de route van de bloemencorso in Noordwijk. Dit alles voor de inwoners van Noordwijk en haar gasten. Er is immers niets fijner dan te wonen of te recreëren in een schone omgeving. 

Met de inzet van een bakfiets zal de zwerfafvalbestrijding gemakkelijk worden en verder uitgebreid naar de buitengebieden en kleine slootjes. Door de inzet van de zwerfafvalboot  kan het zwerfafval ook in de grotere sloten en recreatieve vaarroutes worden bestreden. 

Op deze manier wordt maximaal ingezet op de bestrijding van zwerfafval waarmee het tevens de grote inzet van de gemeente op dit gebied prima aanvult. Dit alles zorgt niet alleen op het land en water voor een schone leef- en recreatieomgeving, er wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de plastic soep.  

Foto's: Z-Ambassadeurs NoordwijkProjecten uit deze vereniging


SCRATCH 'Popevolutie' op 12 oktober 2019
SCRATCH 'Popevolutie' op 12 oktober 2019
alles over dit project
's-Werelds grootste beach-korfbaltoernooi op het Noordwijkse strand, 23 juni 2018
's-Werelds grootste beach-korfbaltoernooi op het Noordwijkse strand, 23 juni 2018
alles over dit project

Het laatste nieuws

18
jun
Tweede sessie van het Retail Lab Nieuw Noordwijk
Maandagavond 17 juni was de tweede sessie van het Retail Lab Nieuw Noordwijk. Deze avond stond in het teken van het genereren van ideeën voor onze winkelgebieden.
Lees meer
22
mei
Gemeente verlengt periode draagvlakmeting ondernemersfonds

De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met ca. 2 weken verlengd.

Lees meer